Pro Info Soft

Pro info je preduzeće koja se bavi razvojem, izradom i implementacijom kvalitetnih informatičkih resenja svih veličina, od malih do enterprise.

Šta možemo da uradimo za vas?

Modeliranje poslovnih procesa

Dizajniranje baza podataka

Izradu programa i kompletnog informatičkog rešenja

Konsultantske usluge

Pro Info doo

Pro Info Soft i Pro Info Design su deolovi firme Pro Info doo nastale u cilju da pruži kompletnu informatičku uslugu jednom korisniku.


Pro Info design se specijalizovala za izradu internet sajtova, dok Pro Info Soft pruža uslugu projektovanja, izgradnje i implementacije programa za poslovanje.

Kontakt

Pro Info doo
Sonje Marinković 16
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 456 763
E-mail: office@proinfo-soft.com
Skype: poziv, dopisivanje

Pro Info

Konsultacije

Konsultantske usluge u svim fazama realizacije informacionog sistema.

Dizajn

Dizajniranje poslovnih procesa i relacionih modela baze podataka, do izrade programskih specifikacija

Programiranje

Uslužno programiranje prema vašim programskim specifikacijama

softver

Veleprodaja

Program „Veleprodaja“ je savremeno aplikaciono programsko rešenje za praćenje poslovanja veleprodajnih preduzeća. Zajedno sa modulima “Proizvodnja” i “Maloprodaja” čini kompletno rešenje za praćenje celokupnog poslovanja, dok se može koristiti i kao samostalna aplikacija.

U bazi podataka se čuvaju promene iz svih godina i jednostavnim izborom korisnik ima uvid u poslovanje od početka poslovanja.
Program Veleprodaja sastoji se od sledećih modula:

 • Knjiženje
 • Ovaj modul programa za veleprodaju omogućava knjiženje svih ulaznih i izlaznih promena na osnovu ulaznih i izlaznih faktura. Vrši se automatsko upisivanje podatka u karticu artikla, karticu dobavljača ili karticu kupca i KEPU knjigu. Roba iz ulaznih računa se deklariše kao roba ili materijal i knjiži u magacin proizvodnje ili veleprodajni magacin. Omogućava automatsko kreiranje kalkulacije ulaza, prijemnice robe i štampanje fakture. Unos se kontroliše na osnovu šifarnika pa su greške svedene na minimum.

 • Kupci
 • Ovaj modul programa Veleprodaja omogućava uvid u karticu kupca, knjiženje uplata kupcaca,  pregled stanja kupca i dospeća računa kupaca. Daje uvid i štampu na lokalnom i/ili mrežnom štampaču.

 • Dobavljači
 • Ovaj modul programa Veleprodaja omogućava uvid u karticu dobavljača, knjiženje razduženja po uplatama dobavljaču, pregled stanja dobavljača, i pregled dospeća računa dobavljača. Daje uvid i štampu na lokalnom i/ili mrežnom štampaču.

 • Inventar
 • Ovaj modul programa Veleprodaja pokriva sve poslove u vezi sa inventarom – popisom  robe u magacinu. Moguće je štampanje inventarne liste, unos inventara, uvid i štampa razlika na popisu (višak - manjak).

 • Uvid u podatke
 • Ovaj modul programa za veleprodaja omogućava pregled ulaznih i izlaznih dokumenata, praćenje knjige ulaznih i knjige izlaznih računa, kalkulacije ulaza i izlaza, uvid u KEPU knjigu, kartice artikla, lager liste, predloga za nabavku, ukupni rezultat...

 • Nivelacija
 • Ovaj modul programa Veleprodaja omogućava izradu nivelacije cena za željenu robu, uvid i štampanje nivelacije. Razlike se automatski knjiže u KEPU knjigu.

 • Šifarnici
 • Baza podataka programa za veleprodaja obuhvata sve potrebne šifarnika, koje korisnik sam menja i dopunjuje. Primer: preduzeće, poslovni partneri, tarife poreza, vrste dokumenta...

 • Artikli
 • Ovaj modul programa Veleprodaja omogućava uvid i ažuriranje podataka o artiklima - robi, uvid u promet artikla, i upozoravanje na artikle koji su ispod minimalne zalihe.

Izgled programa - Veleprodaja

Veleprodaja kepu knjiga izlazni dokumenti Pregled stanja dobavljača
Inventar Nivelacija Kupci partneri