Pro Info Soft

Pro info je preduzeće koja se bavi razvojem, izradom i implementacijom kvalitetnih informatičkih resenja svih veličina, od malih do enterprise.

Šta možemo da uradimo za vas?

Modeliranje poslovnih procesa

Dizajniranje baza podataka

Izradu programa i kompletnog informatičkog rešenja

Konsultantske usluge

Pro Info doo

Pro Info Soft i Pro Info Design su deolovi firme Pro Info doo nastale u cilju da pruži kompletnu informatičku uslugu jednom korisniku.


Pro Info design se specijalizovala za izradu internet sajtova, dok Pro Info Soft pruža uslugu projektovanja, izgradnje i implementacije programa za poslovanje.

Kontakt

Pro Info doo
Sonje Marinković 16
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 456 763
E-mail: office@proinfo-soft.com
Skype: poziv, dopisivanje

Pro Info

Konsultacije

Konsultantske usluge u svim fazama realizacije informacionog sistema.

Dizajn

Dizajniranje poslovnih procesa i relacionih modela baze podataka, do izrade programskih specifikacija

Programiranje

Uslužno programiranje prema vašim programskim specifikacijama

softver

Tehnički pregled i osiguranja

Program za tehnički pregled i osiguranje vozila predstavlja savremeno apikaciono programsko rešenje za izradu registracionog lista i polise osiguranja.

Analizirajući potrebe agencija za tehnički pregled i registraciju vozila i sarađujući sa njima tokom ovog projekta razvili smo aplikaciju koja ispunjava sve zahteve  i potpuno je prilagođena poslovanju.

Program za tehnički pregled i osiguranje vozila je vrlo intuitivan i prilagodljiv. Prilikom izrade aplikacije uložen je velik napor kako bi rad rorisnika bio maksimalno olakšan. Posle kratke obuke korisnik savlada rad sa aplikacijom u potpunosti.

Program "tehnički pregled i osiguranje vozila" vam omogućava:

 • Efikasnije poslovanje
 • izrada polise i registracionog lista traje samo nekoliko minuta, čime će se postići obrađivanje mnogo većeg broja zahteva u toku jednog dana.

 • Velika baza podataka tipova vozila
 • Aplikacija poseduje bazu od 16.000 vozila i njihovih tehničkih karakteristika, koju korisnik može sam menjati i dopunjavati

 • Brzu pretragu podataka
 • Polise i registracioni listovi se mogu pretraživati prema registarskim oznakama, JMBG, broju polise... Moguće je kreiranje novog registracionog lista ili polise preuzimanjem podataka iz postojećih dokumenata.

 • Štampanje dokumenata i uplatnica
 • Štampanje registracionog lista, zapisnika o tehničkom  pregledu, polise osiguranja i svih uplatnica koje se pripremaju automatski.

 • Mogućnost zastupanje više osiguravajućih društava
 • Sistem podržava sklapanje ugovora o zastupanju sa više različitih osiguravajućih društava. Klijent se na osnovu konkretnih potreba može opredeliti sa kojim osiguravajućem društvom će ugovoriti polisu.

 • Odgovara svim registracionim područjima
 • Svi šifarnici tarifa, taksi i drugih podataka koji zavise od mesta registracije imaju ugrađenu mogućnost da se po mestima i popunjavaju, tako da program može da radi istovremeno za više registracionih područja i automatski prepoznaje koje tarife treba primeniti.

 • Eliminaciju grešaka
 • Velik broj automatskih radnji smanjuje mogućnost greške na minimum.

 • Samostalnost
 • Korisnik sam određuje i dopunjuje šifarnike bez asistencije programera.

 • Ostale pogodnosti
 • Prikaz osiguranika kojima ističe polisa osiguranja, statistika i izveštaji...


Video prezentacija

Video prezentacija 1/5

Video prezentacija 1/5 Video prezentacija 1/5 Video prezentacija 1/5 Video prezentacija 1/5

 


Izgled programa

glavna knjigeubiblioteci knjigeubiblioteci knjigeubiblioteci
knjigeubiblioteci kartonzaduzenja zaduzenjarazduzenja zaduzenjarazduzenja