Pro Info Soft

Pro info je preduzeće koja se bavi razvojem, izradom i implementacijom kvalitetnih informatičkih resenja svih veličina, od malih do enterprise.

Šta možemo da uradimo za vas?

Modeliranje poslovnih procesa

Dizajniranje baza podataka

Izradu programa i kompletnog informatičkog rešenja

Konsultantske usluge

Pro Info doo

Pro Info Soft i Pro Info Design su deolovi firme Pro Info doo nastale u cilju da pruži kompletnu informatičku uslugu jednom korisniku.


Pro Info design se specijalizovala za izradu internet sajtova, dok Pro Info Soft pruža uslugu projektovanja, izgradnje i implementacije programa za poslovanje.

Kontakt

Pro Info doo
Sonje Marinković 16
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 456 763
E-mail: office@proinfo-soft.com
Skype: poziv, dopisivanje

Pro Info

Konsultacije

Konsultantske usluge u svim fazama realizacije informacionog sistema.

Dizajn

Dizajniranje poslovnih procesa i relacionih modela baze podataka, do izrade programskih specifikacija

Programiranje

Uslužno programiranje prema vašim programskim specifikacijama

softver

Sportski savez

Ovaj paket se sastoji od dva programa. Svaki program može raditi i samostalno:

1. Program za evidenciju igrača

Ovaj program je namenjen za evidenciju svih igrača jednog saveza. Razvijen je da radi pod WINDOWS operativnim sistemom. Program podržava sve aktivnosti jednog sportskog saveza, od evidentiranja novih igrača, licenciranja, prelazaka iz kluba u klub do štampanja licencnih kartona igrača i stručnih lica u klubu. Program obuhvata:

 • Evidenciju svih igrača
 • Registracija prelazaka i karton svih klubova za koje je igrač igrao
 • Godišnja preregistracija
 • Licenciranje 
 • Pretraživanje, sortiranje i selekcija igrača po knjižici, imenu, prezimenu, polu, klubu, ekipi i drugo
 • Evidenciju klubova
 • Evidenciju ekipa i službenih lica
 • Izradu registracione knjige saveza
 • Štampu registracionog lista za klub
 • Štampu takmičarske licence
 • Štampa takmičarske legitimacije
 • Štampu licence službenog lica
 • Export podataka u excel tabelu

 

Kao posebnu pogodnost programa ističemo mogućnost povezivanja sa web sajtom koji bi uradila firma Pro Info Design gde bi se automatizovano kreirale stranice (profili) klubova i takmičara sa željenim podacima.

2. Program za praćenje ligaškog takmičenja

Ovaj program je namenjen za evidenciju svih rezultata, svih utakmica ligaškog takmičenja jednog saveza. Razvijen je da radi pod WINDOWS operativnim sistemom.

Program podržava praćenje kompletnog takmičenja jednog saveza, uključujući evidentiranje svih rezultata na svim utakmicama i na osnovu toga automatsko formiranje i štampanje odgovarajućeg nedeljnog biltena. Program vrši automatsku izradu rang liste svih klubova po ligama i kolima. Omogućava uvid u sve rezultate odigranih utakmica i sve rang liste po nedeljama, odnosno kolima. Svi podaci su smešteni u arhivu – bazu podataka i mogu se naknadno pretraživati i štampati za sve godine koje su obuhvaćene praćenjem i evidentirane.

Program vrši automatsku pripremu biltena za objavljivanje na WEB sajtu saveza. Bilten saveza objavljen na sajtu saveza se automatski objavljuje i na svim klubskim sajtovima koji koriste naš Website 4 Sport sistem. Program obuhvata:

 • Evidenciju liga
 • Evidenciju klubova
 • Evidenciju sezona
 • Evidenciju sudija
 • Registar sudijskih taksi
 • Bergerove tablice za automatsko generisanje parova za utakmice. Podržano je parovanje za n klubova u ligi.
 • Praćenje takmičenja
 • Po ligama
 • Po kolima
 • Rezultati svih utakmica po kolima
 • Tabela za svako kolo
 • Automatsko formiranje nedeljnog biltena o odigranim utakmicama sa automatskim ažuriranjem tabele

Kao posebnu pogodnost programa ističemo mogućnost povezivanja sa web sajtom koji bi uradila firma Pro Info Design gde bi se automatizovano objavljivali najnoviji rezultati i formirale tabele.

Izgled programa

glavna Registracija igrača Spisak klubova Preregistracija igrača
Obrada Tabela Knjiga registracija Bilten