Pro Info Soft

Pro info je preduzeće koja se bavi razvojem, izradom i implementacijom kvalitetnih informatičkih resenja svih veličina, od malih do enterprise.

Šta možemo da uradimo za vas?

Modeliranje poslovnih procesa

Dizajniranje baza podataka

Izradu programa i kompletnog informatičkog rešenja

Konsultantske usluge

Pro Info doo

Pro Info Soft i Pro Info Design su deolovi firme Pro Info doo nastale u cilju da pruži kompletnu informatičku uslugu jednom korisniku.


Pro Info design se specijalizovala za izradu internet sajtova, dok Pro Info Soft pruža uslugu projektovanja, izgradnje i implementacije programa za poslovanje.

Kontakt

Pro Info doo
Sonje Marinković 16
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 456 763
E-mail: office@proinfo-soft.com
Skype: poziv, dopisivanje

Pro Info

Konsultacije

Konsultantske usluge u svim fazama realizacije informacionog sistema.

Dizajn

Dizajniranje poslovnih procesa i relacionih modela baze podataka, do izrade programskih specifikacija

Programiranje

Uslužno programiranje prema vašim programskim specifikacijama

softver

Proizvodnja

Program Proizvodnja  je savremeno rešenje za praćenje proizvodnje u malim i srednjim preduzećima. Zajedno sa modulima “Veleprodaja” i “Maloprodaja” čini kompletno rešenje za praćenje celokupnog poslovanja, dok se može koristiti i kao samostalna aplikacija.

Preduslov uspešne implementacije je upravljanje proizvodnjom pomoću radnih naloga. Program Proizvodnja nakon izbora proizvoda a na osnovu normativa (sastavnice proizvoda) automatski kreira nalog za proivodnju sa obuhvaćenim svim materijalima koji ulaze u taj proizvod. Klikom na jedno dugme vrši se automatsko kreiranje svih potrebnih dokumenata (naloga, trebovanja, knjiženja) i proizvod se prenosi kroz sve faze proizvodnje i kroz sve magacine do formiranja prijemnice gotovih proizvoda u magacin veleprodaje. Proces prati knjiženje i sve finansijske promene od nabavne cene materijala do proizvodne i cene gotovog proizvoda pa do ulazne cene u veleprodajni magacin.
Program Proizvodnja čine sledeći moduli:

  • Kniženja
  • Ovaj modudl programa Proizvodnja Omogućava kreiranje naloga za proizvodnju, od naloga u pripremi do završetka naloga, automatsko kreiranje trebovanja, knjiženje dokumenata, automatsko prebacivanje robe iz magacina gotovih proizvoda u magacin veleprodaje.

  • Uvid u podatke

Ovaj modul programa za proizvodnju omogućava  uvid u stanje izabranog magacna, artikla, lager liste i predloga za nabavku.

  • Inventar
  • Ovaj modul programa Proizvodnja omogućava štampanje inventarne liste, unos invntara, obradu viškova i manjkova,  brisanje inventara i upis stanja iz inventarnih lista u stanje količina artikala – materijala.

  • Šifarnici
  • Svi podaci koji se unose u program za proizvodnju su pokriveni šifarnicima koje korisnik sam menja i dopunjuje. Kod unosa podataka u šifarnik proizvoda, unose se normativi – sastavnice za svaki proizvod. To služi za kasnije automatsko kreiranje specifikacije potrebnog materijala za izradu nekog proizvoda. Unose se i cene materijala tako da se kasnije uzimaju te cene u automatizovanim procedurama i dobija kalkulativna cena gotovog proizvoda.

Izgled programa - Proizvodnja

Proizvodnja Nalozi za proizvodnju Šifarnik proizvoda Šifarnik artikala
Dokumenti za knjizenje Kartice artikala Unos artikala Štampa