Pro Info Soft

Pro info je preduzeće koja se bavi razvojem, izradom i implementacijom kvalitetnih informatičkih resenja svih veličina, od malih do enterprise.

Šta možemo da uradimo za vas?

Modeliranje poslovnih procesa

Dizajniranje baza podataka

Izradu programa i kompletnog informatičkog rešenja

Konsultantske usluge

Pro Info doo

Pro Info Soft i Pro Info Design su deolovi firme Pro Info doo nastale u cilju da pruži kompletnu informatičku uslugu jednom korisniku.


Pro Info design se specijalizovala za izradu internet sajtova, dok Pro Info Soft pruža uslugu projektovanja, izgradnje i implementacije programa za poslovanje.

Kontakt

Pro Info doo
Sonje Marinković 16
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 456 763
E-mail: office@proinfo-soft.com
Skype: poziv, dopisivanje

Pro Info

Konsultacije

Konsultantske usluge u svim fazama realizacije informacionog sistema.

Dizajn

Dizajniranje poslovnih procesa i relacionih modela baze podataka, do izrade programskih specifikacija

Programiranje

Uslužno programiranje prema vašim programskim specifikacijama

softver

Maloprodaja

Program za maloprodaju je savremeno aplikaciono programsko rešenje za praćenje poslovanja maloprodajnih preduzeća. Zajedno sa modulima „Proizvodnja” i „Veleprodaja” čini kompletno rešenje za praćenje celokupnog poslovanja dok se može koristiti i kao samostalna aplikacija.

Ukoliko se koriste programi Veleprodaja i Maloprodaja zajedno tada posebno ističemo osobinu ovog programa da automatski formira sva potrebna dokumenta i sva knjiženja koja prate put robe od veleprodajnog magacina do izdavanja fiskalnog računa, i to u trenutku realizovanja prodaje i štampanja fiskalnog računa. Drugim rečima roba se nalazi u veleprodaji i na raspolaganju je za prodaju kupcu preko veleprodaje a ako u maloprodaji kupac želi da kupi tu istu robu, u maloprodaji se formira račun maloprodaje i u trenutku potvrde prodaje program formira internu fakturu iz veleprodaje u maloprodaju, ulaznu kalkulaciju u maloprodaju, KEPU knjigu, ažuriranje stanja na kartici robe u veleprodajnom magacinu, izradu maloprodajnog računa i štampanje fiskalnog računa na fiskalnom štampaču. Interna faktura prema maloprodaji kumulira  svu robu koja se proda u maloprodaji i po izboru prodavca može se zatvoriti i sprovesti knjiženje u bilo kojem trenutku a najmanje jednom u toku dana.
Program "Maloprodaja" se sastoji iz sledećih modula:

 • Knjiženja
 • Ovaj podsistem programa Maloprdaja pokriva knjiženje i uvid u proknjižen promet i to za Kalkulacije ulaza i za Knjigu evidencije prometa i usluga - KEPU knjigu. Ako se pored maloprodaje radi i veleprodaja oba  procesa se odvijaju automatski  i nije potrebno raditi pojedinačna knjiženja. Ukoliko se radi samo maloprodaja vrši se unos podataka za ulaznu kalkulaciju a knjiženje prometa u KEPU knjigu se vrši automatski tokom rada u podsistemu KASA. U Podsistemu za rad sa KEPU knjigom vrši se knjiženje i uplata dnevnog pazara u oba režima rada. I kada se radi i veleprodaja i kada se radi samo maloprodaja. Iz dijaloga za uvid u KEPU knjigu moguće je štampati KEPU knjigu u dva formata. Uvid u podatke je moguće zadati u rasponu od zadatog željenog broja knjiženja do zadatog krajnjeg broja knjiženja, ili za zadati početni i krajnji datum. Zadavanje istog početnog i krajnjeg datuma dobija se dnevni promet pazara. Baza podataka čuva podatke za sve godine od početka rada i u svakom trenutku je moguć uvid u podatke bilo kojeg datuma ili raspona datuma za bilo koju godinu.

 • Nivelacija
 • Ovaj podsistem programa za maloprodaju omogućava izradu nivelacije cena za željenu robu, uvid i štampanje nivelacije. Finansijski rezultat nivelacije se automatski knjiži u KEPU knjigu. Ovaj proces je maksimalno pojednostavljen i automatizovan. Korisnik iz spiska robe bira robu za koju radi nivelaciju i unosi samo novu cenu sve ostalo program Maloprodaja odrađuje automatski u trenutku zadavanja komande (klik na dugme) da izvrši nivelaciju izabranih artikala.

 • Šifarnici
 • Svi podaci koji se unose u program Maloprodaja su podržani odgovarajućim šifarnicima koje korisnik sam menja i dopunjuje. Modul se sastoji od sledećih šifarnika: rabat, katalog robe - cenovnik, preduzeće, poslovni partneri, tarife poreza, trgovačka marža, banke, platne kartice, vrsta fiskalne kase. Ovaj podsistem sadrži i program za štampanje nalepnica artikala - robe. Nalepnica sadrži šifru artikla, naziva, veleprodajnu i maloprodajnu cenu. Nalepnica se štampa na laserskom štampaču i na A4 format stane 64 nalepnice.

 • Kasa
 • Ovo je centralni podsistem programa za maloprodaju i služi za izradu gotovinskih i fiskalnih računa i uvid u izdate račune, odnosno prodaja robe se vrši ovim podsistemom. Sam proces prodaje je organizovan tako da kasir otvara novi račun, zatim iz baze artikala bira artikal unosom dela naziva ili šifre. Program Maloprodaja automatski prenosi artikal u specifikaciju računa i nudi prodajnu cenu i inicijalnu količinu od 1 komada. Prodavac može količinu povećati, uneti rabat ukoliko ga daje kupcu i preći na novi artikal. Program Maloprodaja automatski ažurira ukupnu vrednost. Kasir sve do zaključenja računa može vršiti izmene u specifikaciji, dodavanjem, promenom ili brisanjem. Nakon zaključenja bira način plaćanja i štampa fiskalni račun - bon. Izdavanjem fiskalnog računa specifikacija se zaključava i nije više moguće raditi izmene tog računa. Program za maloprodaju omogućava i rad na više računa istovremeno tako da se započeti račun može napustiti i otvoriti novi račun ili se vratiti na ranije otvoren račun. Na taj način može uslužiti više kupaca bez čekanja da jedan kupac završi kupovinu (u situaciji kada duže bira robu i sukcesivno donosi do kase - na primer u građari i sl.). Svaki otvoreni račun može se zatvoriti u svakom trenutku i štampati za njega fiskalni račun. Klikom na dugme otvara se dijalog za uvid u sve prethodne račune. Pretraga se može raditi po broju računa ili datumu, traženjem ili selekcijom svih koji zadovoljavaju zadati kriterijum. Takođe klikom na dugme za svaki račun može se štampati gotovinski račun- faktura.

 • Podržane fiskalne kase
 • 1. Ei Niš - FAVOURITE
  2. Ei Niš - COLIBRI
  3. Galeb FP-550 Fiskalni štampač
  4. Geneko - SuperCash S
  5. HCP fiskalne kase i fiskalni štampači

  Ukoliko vaša kasa nije navedena, a ima mogućnost priključenja na PC i mogučnost rada kao fiskalni štampač, kontaktirajte nas i mi ćemo prilagoditi program za rad sa njom.

Izgled programa - Maloprodaja

Maloprodaja Login Kasa KEPU knjiga
Nivelacija Štampanje nalepnica Partneri Artikli