Pro Info Soft

Pro info je preduzeće koja se bavi razvojem, izradom i implementacijom kvalitetnih informatičkih resenja svih veličina, od malih do enterprise.

Šta možemo da uradimo za vas?

Modeliranje poslovnih procesa

Dizajniranje baza podataka

Izradu programa i kompletnog informatičkog rešenja

Konsultantske usluge

Pro Info doo

Pro Info Soft i Pro Info Design su deolovi firme Pro Info doo nastale u cilju da pruži kompletnu informatičku uslugu jednom korisniku.


Pro Info design se specijalizovala za izradu internet sajtova, dok Pro Info Soft pruža uslugu projektovanja, izgradnje i implementacije programa za poslovanje.

Kontakt

Pro Info doo
Sonje Marinković 16
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 456 763
E-mail: office@proinfo-soft.com
Skype: poziv, dopisivanje

Pro Info

Konsultacije

Konsultantske usluge u svim fazama realizacije informacionog sistema.

Dizajn

Dizajniranje poslovnih procesa i relacionih modela baze podataka, do izrade programskih specifikacija

Programiranje

Uslužno programiranje prema vašim programskim specifikacijama

softver

Elektronska biblioteka

Program Elektronska Biblioteka predstavlja aplikativno programsko rešenje, koje je razvijeno za rad svih vrsta biblioteka, bez obzira na veličinu biblioteke, vrstu materijala koji se izdaje kao i sam način rada biblioteke.

  • Zaduženje, razduženje, rezervacije, opomene, naručivanje...
  • Baza korisnika
  • Baza bibliotečkog materijala
  • Karton zaduzenja-razduzenja
  • Kontrolisan pristup materijalima u skladu sa ovlašćenjima
  • BAR-CODE
  • Automatizovan popis

Princip elektronske biblioteke daje preciznu evidenciju o kretanju knjiga. U svakom trenutku zna se lokacija knjige (objekat, soba, polica)u biblioteci, a ako je knjiga izdata na korišćenje, zna se kome je izdata, kada, i koji je rok za vraćanje u biblioteku.

Radi efikasnijeg uvida u korišćenje, vodi se karton zaduzenja za svakog korisnika, sa podacima o vremenu korišćenja, kašnjenjima, opomenama i dr.

Svaki korisnik biblioteke se registruje sa potrebnim identifikacionim podacima: ime, prezime, slika, šifra pristupa i dr. Zbog velikog broja knjiga, u bazi podataka se svaka knjiga registruje sa potrebnim identifikacionim podacima: naziv literature, autor, izdavač, godina izdanja, vrsta literature, slika naslovne strane, sceniran proizvoljan broj priloga, kratak opis i eventualno neka napomena u vezi sa knjigom. Ovaj softver takođe omogućava i brzu pretragu knjiga, tako što poredi zadati kriterijum sa svim navedenim podacima, i traženi material se pronalazi u trenu.

U skladu sa prethodno određenim pravima pristupa, korisnici imaju pristup u samo određene vrste knjiga.

Svaka knjiga u biblioteci se označava sa bar-code oznakama, koje obezbeđuju automatizovano pronalaženje knjige. Bar-code tehnologija posebno pomaže prilikom periodičnih inventara u biblioteci kada upotrebom bežičnih ručnih scanera skraćuje vreme popisa na desetine puta u odnosu na klasične metode. Takođe se koristi i za brzo identifikovanje člana biblioteke skenriranjem sa članske karte.

Kapacitet baze podataka se meri stotinama hiljada skeniranih knjiga.

Izgled programa - Biblioteka

glavna zaduzenjarazduzenja kartonzaduzenja knjigeubiblioteci
kasnjenja izvestaji stampa barcode
barcodestampa popis lokacije sifarnik